BMC

®Body Mind Centering או ®BMC, היא גישה ייחודית לחקירה גופנית-תנועתית, שפותחה על ידי על ידי בוני ביינברידג' כהן, בתחילת שנות ה-70 בארה"ב. Body Mind Centering® מציעה גישה עמוקה, עדינה ומעוררת השראה אל הגוף, המתאימה לכל אדם המוכן להעיז, לשחק, לגעת, לא לדעת, להתבונן ולהיות נראה, לפגוש מקרוב את הילד שבתוכו, ואת הפוטנציאל הקיים בו לחיוניות, לקשר ולנוכחות מלאה.
שיעורי BMC מתקיימים במסגרת קבוצתית, המהווה מרחב בטוח ועשיר של חקירה ושיתוף.
זוהי גם דרך טיפולית לעבודה פרטנית עם דפוסי תנועה, יציבה ונשימה, אשר הובילו לכאב כרוני או פציעה, וכן לשינוי דפוסים התנהגותיים ורגשיים שמקורם בהתפתחות המוקדמת שלנו ובקשרים הראשוניים שלנו.

מציאת אינטגרציה גופנית, ביטוי וריפוי, באמצעות אנטומיה חווייתית ותנועה התפתחותית

BMC משלבת שני עולמות עשירים ומרתקים:
'אנטומיה חווייתית' – חקירת המערכות האנטומיות שלנו (השלד, השרירים, האיברים הפנימיים, מערכת העצבים והמערכת האנדוקרינית, הנוזלים ורקמות החיבור) באמצעות תנועה, מגע וקול, דרך למידה אינטואיטיבית וחיה, סקרנית ויצירתית.
'תנועה התפתחותית'
– חקירת הרצף והדפוסים התנועתיים משלבי העוברות הראשוניים ועד שאנו לומדים ללכת, והשפעת המסע ההתפתחותי האישי שלנו על מי שאנחנו כיום, מבחינה תנועתית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית.

החקירה התנועתית החופשית בשיעורים וסדנאות BMC, מבוססת על הטמעת היסודות ההתפתחותיים: פיתוח קשר מוצק ותומך עם
הקרקע, פיתוח קשר של תמיכה ואמון עם החלל, עבודת רצפה, תרגול גלגולים ודפוסים     התפתחותיים, תרגול המודעות העצמית לתחושת תמיכה או אי-תמיכה, פיזית, רגשית או סביבתית, והישארות בגבולות התמיכה שלי, באשר הם. על בסיס עקרונות אלה, נחקור את המבנים האנטומיים ואת החוויה הסומטית האישית, בעיקר דרך תנועה, תנועה לא ידועה מראש, תנועה שעולה מבפנים, מהזיכרון והידע של התאים והרקמות..  נעשה שימוש בכלים רבים ושונים למצוא את הפתח אל האינפורמציה הגופנית: דגמים אנטומיים, מגע וחישה, וויזואליזציה, מוסיקה, ציור, ושיתוף בשיחה..


מסע למעמקי החוויה הגופנית-נפשית

זהו מסע מתמשך לחקירת הטריטוריות הלא נודעות של הגוף (למשל, אל האיכות הנוזלית של הגוף, אל הזיכרון הגלום בתאים, אל הרגש הגלום באיברים..), והבאת מודעות ואינפורמציה תחושתית לאזורים שאין בהם תנועה, שהם סגורים או "ישנים".
זהו מסע אל נוכחות ואינטגרציה גופנית עשירה יותר, מודעת יותר, או במילה אחרת, שלא מתרגמת בקלות לעברית: מסע לעבר האפשרות ל- Embodiment.

®BMC היא הזמנה לחוות את עצמנו כגוף, לפני שהתגבשו בו המילים, לפני שהתגבשה בו הידיעה.
זוהי הזמנה הדומה מאוד לאיכות שיש במשחק ילדים. זוהי הזמנה למשחק… למצוא מחדש את ההנאה הגופנית שיש בתנועה הנובעת מסקרנות ופתיחות, בתוך מרחב של קבלה ואמון.
תוך כדי מסע נפגוש את הדפוסים הראשוניים ביותר שלנו, דפוסים של תנועה, דפוסים של תקשורת, דפוסים של בחירה, ונאפשר לעצמנו, דרך הגוף, חוויית למידה ראשונית שיכולה לאפשר שינוי, ארגון מחדש ואפשרויות חדשות שלא היו זמינות עבורנו קודם לכן.

ביה"ס לBMC, ארה"ב, 2013

ביה"ס לBMC, ארה"ב, 2013

סדנאות ושיעורים

שיעור טיפולי פרטני – טיפול בגישה סומטית והתפתחותית באמצעות מגע ותנועה